LIVE

 • 9.292018

  Saitama|KUKI SOUGOUBUNKAKAIKAN
  LISA ONO 30th Anniversary Tour

 • 10.202018

  Kyoto|Kyoto Prefecture Keihanna Hall
  LISA ONO 30th Anniversary Tour

 • 10.212018

  Hyogo|KATOSHI TAKINOBUNKAKAIKAN
  LISA ONO 30th Anniversary Tour

 • 10.222018

  Saitama|Copisu miyoshi Hall
  LISA ONO 30th Anniversary Tour